Forum Forum Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej Strona Główna Forum Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Raport pokontrolny RIO!! dotyczący KZK GOP

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej Strona Główna -> Wiadomości z Bytomia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Lorejn
AdminekDołączył: 24 Maj 2007
Posty: 131
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Bytom

PostWysłany: Pon 13:40, 28 Maj 2007    Temat postu: Raport pokontrolny RIO!! dotyczący KZK GOP

Roman Urbańczyk
Przewodniczący Zarządu
Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP
w Katowicach
Wystąpienie pokontrolne


Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 23 października do 4 grudnia 2006 r. kontrolę problemową gospodarki finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, za okres od 1 stycznia 2004 r. do 4 grudnia 2006 r.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 grudnia 2006 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedstawiam stwierdzone nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do treści art. 9 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W zakresie realizacji dochodów budżetowych

 Stosowanie w latach 2004 – 2006 ulg w zapłacie zobowiązań za zakupione bilety komunikacji miejskiej w postaci upustów od zakupionych biletów, pomimo braku ustalenia przez Zgromadzenie Związku zasad realizacji dochodów, w tym stosowanych ulg w tym zakresie.
Zasady obliczania upustów przy sprzedaży biletów zostały wprowadzone uchwałą
Nr 25/97 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 4 listopada 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę Nr XLVIII/9/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych, w której ustaliło jedynie zasady umarzania, odroczenia i rozłożenia na raty wierzytelności KZK GOP.
Odpowiedzialność za powyższe ponosi Zarząd Związku, który nie wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą do Zgromadzenia Związku w zakresie ustalenia zasad realizacji dochodów Związku z tytułu sprzedaży biletów, w tym ulg w spłacie zobowiązań za zakupione bilety.

Wniosek nr 1
Podjąć działania mające na celu ustalenie przez Zgromadzenie Związku zasad stosowania ulg w zapłacie zobowiązań za zakupione bilety komunikacji miejskiej w postaci upustów od zakupionych biletów, mając na uwadze art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 Obciążenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Bytom S.A. kwotą 390.888,21 zł odpowiadającą szacowanym dochodom utraconym przez KZK GOP w Katowicach z tytułu sprzedaży przez PKM Bytom SA biletów komunikacji miejskiej nieobowiązujących w KZK GOP. Obciążenia dokonano na podstawie faktury VAT Nr 00044/06/K z dnia 30 czerwca 2006 r. Następnie na podstawie pisma z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań potrącono kwotę 390.888,21 zł z bieżących zobowiązań jakie posiadał KZK GOP w Katowicach wobec PKM Bytom S.A. z tytułu realizacji umów przewozowych.
Powyższe działanie było niezgodne z przepisami art. 2 pkt 22 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisami art. 498 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 64, poz. 93 z późn. zm.).
Pomimo wygaśnięcia z dniem 31 maja 2006 r. umowy Nr RS/29/DO/104/2004 z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków pilotażowego wdrożenia systemu sprzedaży biletów przez konduktorów, PKM Bytom S.A. nadal dokonywał sprzedaży biletów stosowanych w programie pilotażowym. PKM Bytom S.A. działał bez zgody KZK GOP
w Katowicach, ponieważ nie doszło do zawarcia kolejnej umowy bądź przedłużenia już istniejącej, wobec czego nie powstała wierzytelność w tym zakresie.
Dochody uzyskane ze sprzedaży nieobowiązujących biletów faktycznie stanowiły dochód PKM Bytom S.A., a nie KZK GOP w Katowicach. W związku z tym KZK GOP
w Katowicach przysługiwało ewentualne roszczenie o naprawienie szkody.
Ponieważ szacunkowe koszty utraconych dochodów nie zostały wymienione w ustawie
o podatku od towarów i usług jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, brak było podstaw do wystawienia faktury VAT na powyższą kwotę.
PKM Bytom S.A. odmówił zapłaty powyższej kwoty pismem z dnia 7 lipca 2006 r.
Z kolei KZK GOP w Katowicach pismem z dnia 7 czerwca 2006 r. skierował do Prokuratury Rejonowej w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu pieniędzy na szkodę KZK GOP w Katowicach. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu (sygn. Akt 3 Ds. 855/06 z dnia
25 lipca 2006 r.) odmówiono wszczęcia śledztwa z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Na powyższe postanowienie KZK GOP w Katowicach wniósł zażalenie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
W księgach rachunkowych KZK GOP ujęto w 2006 r. należność od PKM Bytom S.A.
z tytułu szacowanych dochodów utraconych przez KZK GOP z tytułu sprzedaży nieobowiązujących biletów według wyżej wymienionej faktury VAT, a następnie jej zapłatę w lipcu 2006 r. przez dokonanie kompensaty – potrącenia z należności przysługujących PKM Bytom S.A. Wynika z tego, że w 2006 r. KZK GOP zrealizował należność
w wysokości 390.888,21 zł. Powyższe jest niezgodne ze stanem rzeczywistym. Stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Związku oraz p. Gerard Baron - Główny Księgowy Związku, którzy zaakceptowali fakturę VAT oraz pismo w sprawie kompensaty należności od PKM Bytom SA.

Wniosek nr 2
Podjąć działania mające na celu przedstawienie w księgach rachunkowych Związku stanu zgodnego z rzeczywistym w zakresie utraconych dochodów
z tytułu sprzedaży przez PKM Bytom nieobowiązujących biletów, mając na uwadze przepisy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przepisy art. 2 pkt 22 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 498 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64, poz. 93 z późn. zm.).

Wniosek nr 3
Rozważyć możliwość wystąpienia na drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu z PKM Bytom SA związanego ze sprzedażą nieobowiązujących biletów komunikacji miejskiej, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 64, poz. 93 z późn. zm.).

 Nieprawidłowe rozliczenie wpłat Gmin Związku za 2005 r. polegające na przyjęciu do rozliczenia wpłat należnych od poszczególnych Gmin Związku za 2005 r. kwoty 125.832.000,00 zł, zamiast kwoty 117.600.000,00 zł, niezgodnie z postanowieniami § 27 Uchwały nr LXVI/7/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, według którego plan finansowy określa wielkość dotacji gmin do działalności statutowej Związku.
Kwota wpłat w wysokości 117.600.000,00 zł wynikała z uchwały Nr LXIX/12/2004 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego na 2005 r., z działu 600 rozdziału 60004, i została ustalona jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami Związku. Do końca roku plan finansowy w tym zakresie nie uległ zmianie. W załączniku nr 2 do wymienionej uchwały przedstawiono wyliczenie łącznej kwoty wpłat netto w wysokości 117.600.000,00 zł oraz kwoty wpłat brutto w wysokości 125.832.000,00 zł. Różnicę stanowił 7% podatek VAT w wysokości 8.232.000,00 zł. Kwotę wpłat brutto przyjęto do rozliczenia wpłat należnych od członków Związku za 2005 r.
W 2005 r. odprowadzono podatek VAT od uzyskanych dotacji w kwocie 2.063.494,04 zł (za okres: czerwiec – sierpień 2005 r.). Po uzyskaniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 3 października 2005 r. zaniechano odprowadzenia podatku VAT za pozostałe miesiące, a dotychczas odprowadzony podatek VAT został zwrócony na konto bankowe Związku w dniu
20 stycznia 2006 r.

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Zarząd KZK GOP kadencji 2002 - 2006, który przyjął Uchwałę Nr 8/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie rozliczenia dotacji Gmin za 2005 r.

Wniosek nr 4
Dokonać ponownego rozliczenia wpłat Gmin Związku za 2005 r., mając na uwadze zapisy § 27 Uchwały nr LXVI/7/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach oraz uchwałę Nr LXIX/12/2004 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego na 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami.

 Stosowanie systemu rozliczeń opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu, który nie pozwala na precyzyjne wydzielenie i ustalenie kwot dochodów należnych poszczególnym związkom, które zawarły umowę zlecenia przeprowadzenia czynności kontroli biletów w dniu 1 lutego 1995 r. wraz z aneksem z dnia 30 czerwca 1995 r. Umowa została zawarta pomiędzy Biurem Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, a Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Dochody z tytułu opłat za przejazd bez ważnego biletu realizowano na zasadach przyjętych w umowie. W budżecie KZK GOP w Katowicach ujmowano całość dochodów należnych z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu zarówno na liniach finansowanych przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach jak i KZK GOP w Katowicach, czym naruszono przepisy art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Zgodnie z przyjętym systemem rozliczeń płacono MZKP Tarnowskie Góry prowizję od opłat dodatkowych, którą ujmowano w wydatkach KZK GOP w Katowicach.
Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponoszą: p. Jerzy Śmiałek - były Przewodniczący Zarządu oraz p. Jerzy Orenowicz – ówczesny Zastępca Przewodniczącego Zarządu, którzy w imieniu KZK GOP w Katowicach zawarli umowę z dnia 1 lutego 1995 r. oraz członkowie Zarządu Związku kadencji 2004 - 2006, którzy odpowiadają za prawidłową gospodarkę finansową Związku.

Wniosek nr 5
Podjąć działania umożliwiające prawidłowe ujmowanie w budżecie KZK GOP
w Katowicach dochodów należnych z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu wyłącznie na liniach finansowanych przez KZK GOP w Katowicach, mając na uwadze przepisy art. 51 ust.1 i art. 54 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W zakresie wydatków budżetowych

 Naliczenie i wypłacenie w nieprawidłowej wysokości wynagrodzeń należnych kontrolerom, z którymi w okresie od maja 2004 r. do października 2005 r. zawarto wybrane do szczegółowej kontroli umowy zlecenia: Nr RKB105/DZ109/DO143/2004 z dnia 1 maja 2004 r., Nr RKB141/DZ145/DO179/2004 z dnia 1 maja 2004 r., Nr RKB142/DZ146/DO180/2004 z dnia 5 maja 2004 r., Nr RKB459/DZ528/DO602/2004 z dnia 27 września 2004 r., Nr RKB050/DZ147/DO252/2005 z dnia 26 października 2005 r.
Działaniem tym naruszono przepisy art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zgodnie z którymi wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zgodnie z wymienionymi umowami, wynagrodzenie winno wynosić:
• od każdej opłaty dodatkowej kredytowej wystawionej za jazdę bez ważnego biletu a opłaconej do 7 dni - 16,80 zł,
• od każdej opłaty dodatkowej kredytowej wystawionej za jazdę bez ważnego biletu a opłaconej po 7 dniach - 24,00 zł,
gdy zgodnie z naliczeniami, kontrolerom tym wypłacano odpowiednio kwoty wynoszące 18,00 zł oraz 27,00 zł.
Skutkiem takiego działania zawyżono należne 5 kontrolerom wynagrodzenie za okres: maj 2004 r. – listopad 2006 r. o łączną kwotę 2.225,67 zł.
Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, tj. za lata 2004 – 2006, zawarto 79 umów zlecenia z kontrolerami biletów komunikacji miejskiej (w okresie od maja 2004 r. do października 2006 r.), w każdej z nich ustalono wynagrodzenie w wysokości 16,80 zł oraz 24,00 zł. Kontrolerom naliczono prowizję za pomocą programu komputerowego – w wysokości 18,00 zł od mandatu 60 zł - za jazdę bez ważnego biletu opłaconej do 7 dni oraz 27,00 zł od mandatu 90 zł - za jazdę bez ważnego biletu opłaconej po 7 dniach. Naliczona prowizja została wypłacona.
Przyczyną nieprawidłowości było nienależyte wykonywanie obowiązków przez byłego Kierownika Referatu Windykacji Opłat Dodatkowych (do czerwca 2006 r.) i obecnego Kierownika Działu Windykacji i Odwołań (od lipca do listopada 2006 r), którzy przy sporządzaniu zestawień prowizji oraz podpisywaniu listy wypłat dla kontrolerów, z którymi zawarto umowy zlecenia, zobowiązani byli do dokonania weryfikacji wysokości należnej prowizji.
Odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponosi Naczelnik Wydziału Taryfowo-Biletowego.

Wniosek nr 6
Podjąć działania mające na celu zwrot bezpodstawnie pobranych kwot prowizji przez kontrolerów zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, mając na uwadze postanowienia zawartych umów zlecenia: Nr RKB105/DZ109/DO143/2004 z dnia 1 maja 2004 r., Nr RKB141/DZ145/DO179/2004 z dnia 1 maja 2004 r., Nr RKB142/DZ146/DO180/2004 z dnia 5 maja 2004 r., Nr RKB459/DZ528/DO 602/2004 z dnia 27 września 2004 r., Nr RKB050/DZ147/DO252/2005 z dnia 26 października 2005 r. oraz dokonać weryfikacji rozliczeń prowizji z pozostałych umów zlecenia zawartych w latach 2004 - 2006, mając na uwadze przepisy art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 Zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 3.542.068,43 zł w dniu 25 lutego 2005 r. z tytułu nabycia nieruchomości na rzecz KZK GOP w Katowicach przez p. Romana Urbańczyka – Przewodniczącego Zarządu Związku oraz przez p. Andrzeja Stanię - członka Zarządu Związku, pomimo braku upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania. Działanie to było niezgodne z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 10 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz postanowienia § 12 ust. 2 pkt 7 Uchwały Nr LXVI/7/2004 Zgromadzenia KZK GOP
w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu KZK GOP w Katowicach.
W Uchwale Nr LXIX/11/2004 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 grudnia 2004 r. wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Barbary 21a za łączną cenę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł pod warunkiem rozłożenia kwoty sprzedaży na sześć równych rocznych rat, począwszy od 2005 r. do 2010 r. Z zawartej umowy sprzedaży nieruchomości Nr Repertorium A numer 497/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. wynikało, że nieruchomość zakupiono za kwotę 3.000.000,00 zł płatną w 6 ratach po 500.000,00 zł (I rata płatna w dniu zawarcia umowy, pozostałe płatne do 31 marca każdego następnego roku tj. od 2006 do 2010 r.) wraz z oprocentowaniem niespłaconej części należności przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Zgodnie z fakturą VAT Nr 10/2005/JK z dnia 25 lutego 2005 r. oprocentowanie stanowiło kwotę 542.068,43 zł.
Ponadto stwierdzono, że w umowie nie wskazano wyrażonej w złotych, maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania, co było niezgodne z przepisami art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 Składanie oświadczeń woli przez osoby nie posiadające stosownych upoważnień w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniami § 30 statutu przyjętego Uchwałą Nr LXVI/7/2004 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2004 r. oraz Uchwałą Nr 4/2004 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 stycznia 2004 r. osobą upoważnioną do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku jest Przewodniczący Zarządu KZK GOP. Nieprawidłowość stwierdzono w przypadku:
• zlecenia pismem Nr PI/10/8587/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. sprzedaży samochodu służbowego marki Peugeot 406 przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych (Głównego Księgowego Związku). Pismo zostało parafowane przez Kierownika Działu Infrastruktury Technicznej oraz zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych (Głównego Księgowego Związku);
• zlecenia pismem Nr PO-5533/227/2640/06 z dnia 8 lutego 2006 r. wykonania komunikacji zastępczej w dniach 9 - 11 lutego 2006 r. przez PKM Gliwice. Zlecenia dokonał Zastępca Dyrektora ds. Przewozów, który stosownie do postanowień Uchwały Nr 3/2004 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 stycznia 2004 r. posiadał pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli jedynie łącznie z Przewodniczącym Zarządu.
Ponadto w przepisach wewnętrznych nie ustalono procedury postępowania w przypadku zlecania nagłych usług komunikacji zastępczej pozwalającej na uniknięcie nieporozumień, np. co do stawki ustalonej w zleceniu. W opisanym przypadku ustalenia stawki dokonano telefonicznie.

Wniosek nr 7
Opracować procedury postępowania z przypadku zlecania usług komunikacji zastępczej, mając na uwadze standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych wprowadzone komunikatem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 5Cool.

 Zatrudnianie w latach 2004 – 2006 dwóch pracowników na stanowisku Kierownika i pięciu pracowników na stanowisku Inspektora, którzy nie spełniali wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 111, poz. 493 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 707 z poźn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).
Odpowiedzialność ponosi p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu KZK GOP
w Katowicach, który zaniechał weryfikacji wykształcenia pracowników zatrudnionych na wymienionych stanowiskach oraz w 2006 r. zatrudnił pracownika bez wymaganego wykształcenia na stanowisku Kierownika.

Wniosek nr 8
Doprowadzić do zgodności stanu zatrudnienia w biurze związku do wymagań w zakresie kwalifikacji pracowników wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).

W zakresie zamówień publicznych

 W przeprowadzonym w 2006 r. postępowaniu na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi kontroli biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP”, o wartości powyżej 60.000 euro, Zamawiający:
• zaniechał żądania od wykonawców dokumentów na potwierdzenie, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymienionych w § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645). Działaniem tym naruszono przepisy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
• w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarł zapis, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy „(…) posiadają doświadczenie w realizacji usług o rodzaju zbliżonym do określonego w zamówieniu (tj. kontrola biletów oraz dokumentów przewozowych w komunikacji: miejskiej, PKP lub PKS) przynajmniej w dwóch z wymienionych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat (…)”. Działaniem tym naruszono przepisy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zgodnie z którymi Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Przetarg przeprowadzono na wykonanie kontroli biletowej wyłącznie w komunikacji miejskiej (linie tramwajowe).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało 11 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta - Kolejowego Przedsiębiorstwa Związkowego sp. z o.o. z Katowic., które wykonywało dotychczas tą usługę na podstawie umowy nr RKB/01/DZ/44/DO/54/2003 z dnia 24.01.2003 r. Oferent załączył dokumenty potwierdzające wykonywanie usługi dla komunikacji miejskiej oraz PKP Przewozy Regionalne.
Przyczyną nieprawidłowości było nienależyte wykonywanie obowiązków przez Kierownika Działu Kontroli Biletowej, który odpowiadał za przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu umowy oraz brak należytego nadzoru ze strony Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, który obok Kierownika Działu Kontroli Biletowej parafował projekty specyfikacji i umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Związku.

Wniosek nr 9
Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie postępowań u udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez Dział Kontroli Biletowej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), mając na uwadze przepisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 W przeprowadzonym w 2004 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości powyżej 30.000 euro, na wykonanie zadania pn. „Obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr: 39, 96, 127, 139, 146, 167, 169, 176, 183, 201, 227, 280, 608, 623, 708”, stwierdzono:
• zaniechanie zażądania od wykonawców dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.), potwierdzających że znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, czym naruszono przepisy art. 22 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 21 maja 2004 r. umowa Nr PO/27/DZ/189/DO/222/04 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Bytom S.A. Umowa została wypowiedziana przez Zleceniobiorcę pismem Nr L/1/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na dzień 1 lipca 2006 r.
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowieniem z dnia 6 października 2006 r. ogłosił upadłość firmy.
Przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Kierownika Działu Przewozów, kierującego działem odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji przetargowej do tego zadania.
Odpowiedzialność ponosi p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu, który zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia;
• brak złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) przez osoby, które zawarły umowę nr PO/27/DZ/189/DO/222/04 w dniu 21 maja 2004 r. z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Bytom SA na zakup usług przewozowych w komunikacji miejskiej na liniach nr 39, 96, 127, 139, 146, 167, 169, 176, 183, 201, 227, 280, 608, 623, 708. Naruszono tym przepisy art. 20 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).
Odpowiedzialność ponoszą: Pan Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu KZK GOP i Zastępca Dyrektora ds. Przewozów w KZK GOP, którzy zawarli umowę.

 Nieprawidłowe przeprowadzenie w 2004 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu służbowego poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji. W zapytaniu o cenę - zaproszeniu do składania ofert z dnia 19 października 2004 r. wskazano, że zamawiający zwraca się z zapytaniem o cenę na zakup samochodu Opel combi – van, czym naruszono przepisy art. 29 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Zgodnie z wskazanymi przepisami, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę Nr DT/17/DZ/564/DO/649/ 2004 z dnia 18 listopada 2004 r. na zakup służbowego samochodu osobowego. Zawarcie umowy nastąpiło w terminie krótszym niż siedem dni od dnia przekazania oferentom zawiadomienia o wyborze oferty, czym naruszono przepisy art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Zawiadomienie o wyborze oferty wysłano do oferentów dnia 17 listopada 2004 r. natomiast umowę o zamówienie publiczne na zakup samochodu zawarto dnia 18 listopada 2004 r.
Skutkiem nieprawidłowości było ograniczenie uprawnienia wykonawców do wniesienia ewentualnego protestu na przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez skrócenie terminu do jego wniesienia określonego przepisami art. 180 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przyczyną nieprawidłowości było nie właściwe wykonywanie obowiązków przez Kierownika Infrastruktury Technicznej, który prowadził sprawy związane z przygotowaniem projektów dokumentacji do postępowań na zakup samochodów służbowych.
Odpowiedzialność ponoszą również p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Związku i Z-ca Dyrektora ds. Przewozów, którzy w imieniu zamawiającego podpisali umowę Nr DT/17/DZ/564/DO/649/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. na zakup samochodu służbowego.

 W przeprowadzonym w 2006 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup trzech osobowych samochodów służbowych stwierdzono brak zamieszczenia w ogłoszeniu z dnia 7 czerwca 2006 r. wszystkich informacji wymaganych przepisami art. 41 pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 12, pkt 13, pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Przyczyną nieprawidłowości było nie właściwe wykonywanie obowiązków przez Kierownika Infrastruktury Technicznej, który prowadził sprawy związane z przygotowaniem projektów dokumentacji do postępowań na zakup samochodów służbowych oraz brak należytego nadzoru ze strony Zastępcy Dyrektora ds. Przewozów, który zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wniosek nr 10
Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodów służbowych, stosownie do przepisów art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 Nieprawidłowe przeprowadzenie w okresie 2004 r. – 2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość 60.000 EURO, na realizację zadania pn. „Obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej na liniach Nr. 22, 154, 600/601, 663, 664, 665, 672, 813, 814, 888, 900”, poprzez:
• brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunku udziału w postępowaniu wymaganego przez zamawiającego, a określonego w pkt 6.1.b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakim było wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usługi w zakresie przewozów regularnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł, w tym każda z wykonanych usług o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł. Naruszono tym przepisy art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
• zaniechanie zażądania od wykonawców dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645 ), na potwierdzenie spełniania warunku określonego przepisami art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) tj. że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Działaniem tym naruszono przepisy art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do których zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

 W przeprowadzonym w okresie 2005 r. – 2006 r. postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. „Obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr: 67, 97, 140, 634, 637, 809, 933 ” stwierdzono:
• dokonanie przez zamawiającego poprawki na dokumencie załączonym do oferty złożonej przez wykonawcę – PKS Sp. z o.o. w Będzinie, czym naruszono przepisy art. 87 ust. 2 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zgodnie z którymi zamawiający mógł poprawiać jedynie oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Dokonana poprawka dotyczyła zmiany daty z 25 kwietnia 2004 r. na 25 kwietnia 2005 r. na wykazie taboru autobusowego. Warunkiem dopuszczającym do udziału w postępowaniu były aktualne na dzień składania oferty badania techniczne taboru. Skutkiem złożenia przez oferenta nieprawidłowego dokumentu, wymaganego przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku, że dysponuje on odpowiednim potencjałem technicznym, winno być wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
• zaniechanie zażądania od wykonawców dokumentów wymienionych w § 1 ust 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 645 ), na potwierdzenie spełniania warunku określonego przepisami art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tj. że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Naruszono tym przepisy art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zgodnie z którymi zamawiający winien żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.


Przyczyną powyższych nieprawidłowości było nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracowników Działu Organizacji Przewozów, którzy przygotowywali projekt dokumentacji przetargowej oraz brak należytego nadzoru ze strony Zastępcy Dyrektora ds. Przewozów, który zatwierdził powyższą dokumentację, a także niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez członków komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 23/2005 Dyrektora Biura KZK GOP z dnia 31 maja 2005 r.

Wniosek nr 11
Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług przewozowych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mając na uwadze przepisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 Udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr: 67, 97, 140, 634, 637, 809, 933” w okresie od 31 stycznia 2006 r. do 19 lutego 2006 r. przed zawarciem pisemnej umowy o zamówienie publiczne, oraz udzielenie zamówienia publicznego na usługę kontroli biletów przez kierowców autobusów w okresie od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 27 marca 2006 r. bez zachowania pisemnej formy udzielenia zamówienia. Działaniem tym naruszono przepisy art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), stosownie do których umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
W okresie od 31 stycznia do 19 lutego 2006 r., wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca świadczył usługi przewozu, pomimo że umowę Nr PO/4/DZ/6/DO/8/06 o zamówienie publiczne podpisano dopiero dnia 20 lutego 2006 r., z terminem obowiązywania od dnia 31 stycznia 2006 r. W dniu 28 marca 2006 r. podpisano aneks Nr 1 do powyższej umowy, w którym rozszerzono zakres zamówienia publicznego o usługę kontroli biletów przez kierowców autobusów, w aneksie ustalono wsteczny termin jego obowiązywania tj. od dnia 1 lutego 2006 r.
Za wykonanie usługi przewozu w okresie od 31 stycznia 2006 r. do końca lutego 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 430.013,17 zł na podstawie faktury VAT Nr 22/02 z dnia 28 lutego 2006 r. zaś za wykonanie usługi kontroli biletów przez kierowców autobusów w okresie od 1 lutego do 31 marca 2006 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 74.188,65 zł z VAT, na podstawie faktur VAT: Nr 40/03 z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr 50/03 z dnia 31 marca 2006 r.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Związku oraz Zastępca Dyrektora ds. Przewozów, którzy podpisali umowę Nr PO/4/DZ/6/DO/8/06 z dnia 20 lutego 2006 r. na usługi przewozu oraz aneks Nr 1 z dnia 28 marca 2006 r.

 Zaciągnięcie w latach 2004 – 2006 zobowiązań finansowych z naruszeniem przepisów art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz przepisów art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). I tak:


• w umowie Nr PO/27/DZ/189/DO/222/04 z dnia 21 maja 2004 r., której przedmiotem było świadczenie usługi przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej na liniach Nr 39, 96, 127, 139, 146, 167, 169, 176, 183, 201, 227, 280, 608, 623, 708 nie została ustalona w dniu zawierania transakcji, wyrażona w złotych, maksymalna wartość nominalna zobowiązania,
• w umowie Nr PO/3/DZ/50/DO/74/05 z dnia 25 maja 2005 r., której przedmiotem było świadczenie usługi przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej na liniach Nr 22, 154, 600/601, 663, 664, 665, 672, 813, 814, 888, 900 nie została ustalona w dniu zawierania transakcji, wyrażona w złotych, maksymalna wartość nominalna zobowiązania,
• w umowie Nr PO/4/DZ/6/DO/8/06 z dnia 20 lutego 2006 r., której przedmiotem było świadczenie usługi przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej na liniach Nr 67, 97, 140, 634, 637, 809, 933, nie została ustalona, wyrażona w złotych, wartość nominalna zobowiązania należnego do zapłaty w dniu wymagalności,
• w aneksach: Nr 1 z dnia 19 stycznia 2006 r. i Nr 2 z dnia 27 kwietnia 2006 r. do umowy Nr PO/3/DZ/50/DO/74/05 z dnia 25 maja 2005 r. oraz Nr 1 z dnia 28 marca 2006 r. do umowy Nr PO/4/DZ/6/DO/8/06 z dnia 20 lutego 2006 r. a dotyczącymi rozszerzenia zakresu umów o usługę kontroli biletów przez kierowców autobusów, nie zostały ustalone, wyrażone w złotych, wartości nominalne zobowiązań należnych do zapłaty w dniu wymagalności,
• w umowie Nr DO/41/DZ/25/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., której przedmiotem było świadczenie pomocy prawnej w zakresie czynności zastępstwa procesowego KZK GOP w zakresie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych przez Referat Windykacji Opłat Dodatkowych oraz za czynności zastępstwa procesowego w pozostałym zakresie (w postępowaniu: sądowym, administracyjnym lub egzekucyjnym), nie została ustalona, wyrażona w złotych, wartość nominalna zobowiązania należnego do zapłaty w dniu wymagalności.
Przedmiot zamówienia został określony w sposób, który uniemożliwiał wypełnienie wskazanego wymogu ustawy o finansach publicznych.
• w umowie Nr RKB/004/DZ/55/DO/90/2005 z dnia 8 maja 2006 r. na zakup usług kontroli biletów w komunikacji miejskiej nie została ustalona, wyrażona w złotych, wartość nominalna zobowiązania należnego do zapłaty w dniu wymagalności.

W wymienionych umowach oraz aneksach do umów określono jedynie ceny jednostkowe oraz zasady obliczania wynagrodzenia umownego.

Przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez:
- Kierownika Działu Przewozów, odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówień na usługi przewozowe,
- Kierownika Działu Kontroli Biletowej, odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia na usługi kontroli biletowej,
- Kierownika Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych, odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia na usługi prawnicze.

Odpowiedzialność ponoszą: p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Związku oraz Zastępca Dyrektora ds. Przewozów, którzy zaciągnęli zobowiązania, zawierając wymienione umowy.


Wniosek nr 12
Zwiększyć nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wskazania w projektach umów wartości nominalnej zobowiązań należnych do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażonych w złotych, mając na uwadze przepisy art. 85 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

W zakresie spraw organizacyjnych i sprawozdawczości

 Brak przygotowania przez Zarząd Związku projektu uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP. Z dniem 1 stycznia 2004 r. dotychczasowy Zastępca został wybrany na Przewodniczącego Zarządu i nie wyznaczono nowego Zastępcy. Stosownie do postanowień § 17 Statutu KZK GOP, w brzmieniu ustalonym uchwałą Zgromadzenia Związku Nr LXVI/7/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. i obowiązującym od 31 stycznia 2005 r., w skład Zarządu winni wchodzić: Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego oraz od 5 do 7 członków Zarządu.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Zarząd Związku, który nie wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą do Zgromadzenia Związku w zakresie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP.

Wniosek nr 13
Podjąć działania mające na celu ustalenie składu Zarządu Związku zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu KZK GOP w Katowicach w brzmieniu ustalonym uchwałą Zgromadzenia Związku Nr LXVI/7/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. i obowiązującym od 31 stycznia 2005 r.

 Ustalenie w Regulaminie Organizacyjnym Związku wprowadzonym Uchwałą nr 12/2006 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 23 maja 2006 r. oraz wcześniej obowiązującym wprowadzonym uchwałą nr IV/28/92 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 10.04.1992 r. wraz z późniejszymi zmianami, stanowisk zastępców dyrektora biura związku.
W przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) oraz wcześniejszych: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 111, poz. 493 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) nie zostały wymienione zasady wynagradzania dla stanowiska zastępcy dyrektora biura związku.

Odpowiedzialność za powyższe spoczywa na p. Romanie Urbańczyku – Przewodniczącym Zarządu KZK GOP, wykonującym obowiązki Dyrektora Biura Związku.

Wniosek nr 14
Przygotować i przedstawić Zarządowi Związku projekt uchwały określającej strukturę organizacyjną związku ustalającą stanowiska pracowników zgodnie z tabelą zaszeregowania określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz.1223 z późn. zm.), stosownie do przepisów art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159 z późn. zm.) w związku z § 22 ust. 1 Statutu KZK GOP w Katowicach w brzmieniu ustalonym uchwałą Zgromadzenia Związku Nr LXVI/7/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. i obowiązującym od 31 stycznia 2005 r.

 Brak powierzenia, w formie pisemnej, Głównemu Księgowemu Związku obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej Związku, wymienionych w przepisach art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz przepisach art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Stosownie do standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, ogłoszonych w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7, poz. 5Cool, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności winien być przedstawiony pracownikowi na piśmie.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p. Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu KZK GOP w Katowicach.

Wniosek nr 15
Powierzyć Głównemu Księgowemu Związku w formie pisemnej obowiązki
i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej związku, o których mowa w przepisach art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), mając na uwadze standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7, poz. 5Cool

 Zaniechanie wykazania w sprawozdaniach Rb-Z o stanie zobowiązań, sporządzonych za 2005 r. oraz za I półrocze 2006 r., w części dotyczącej danych uzupełniających, kwoty zobowiązań określonych umową Repertorium A numer 497/2005 z dnia 25 lutego 2005 r., której przedmiotem był zakup nieruchomości przy ul. Barbary 21a. Naruszono tym przepisy rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).
W sprawozdaniu Rb-Z za okres do 30 września 2006 r. wykazano prawidłowe dane.
Przyczyną nieprawidłowości była niedoskonałość programu komputerowego, którego dane nie odzwierciedlały w sposób jednoznaczny stanu zobowiązań z poszczególnych tytułów, a które dopiero po szczegółowej, ręcznej analizie stanowiły podstawę sporządzania sprawozdań budżetowych.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą były Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Budżetowego, który odpowiadał za sporządzenie sprawozdania za 2005 r. oraz Kierownik Działu Finansowo-Budżetowego, który sporządził sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r.
Odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponosi p. Gerard Baron – Główny Księgowy Związku.

 Brak ustalenia w polityce rachunkowości jednostki wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe oraz zasad działania systemu ewidencji druków przechowywanych w magazynie, jego powiązań z systemem finansowo – księgowym. Konieczność przedstawienia wykazu ksiąg rachunkowych i pełnego systemu przetwarzania danych dotyczącego prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych wynika z przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Odpowiedzialność za powyższe spoczywa na p. Romanie Urbańczyku – Przewodniczącym Zarządu Związku i Kierowniku Biura Związku, stosownie do przepisów art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
Przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez Kierownika Działu Księgowości i Faktur, odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań tego Działu, zgodnie z zakresem czynności z dnia 3 marca 1995 r. Nadzór nad realizacją zadań tego Działu należał do zastępcy Dyrektora Biura ds. Finansowo – Księgowych, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

Wniosek nr 16
Uzupełnić politykę rachunkowości o wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe oraz o zasady działania systemu ewidencji druków przechowywanych w magazynie, jego powiązań z systemem finansowo – księgowym, mając na uwadze przepisy art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Ponadto, mając na uwadze charakter stwierdzonych nieprawidłowości kieruję do Pana Przewodniczącego dodatkowy wniosek:

Wniosek nr 17
Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób, które przyczyniły się do powstania nieprawidłowości, a którym powierzono merytoryczną odpowiedzialność za wykonanie zadań, mając na uwadze zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do Kolegium tutejszej Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej Strona Główna -> Wiadomości z Bytomia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin